Istorija

КРАТКА ИСТОРИЈА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На територији општине Дољевац налазило се утврђење, а свакако и насеље у његовој непосредној близини на обронцима Селичевице према Јужној Морави на локацији средњевековног града Копријана. О њему и римском путу у моравској долини у књизи Милутина и Драге Гарашанин „Археолошка налазишта у Србији“ стоји записано: „Курвин град, важан стратегијски положај на римском путу од Ниша ка Скопљу. У улаз града раније је био зазидан римски натпис. Град лежи на античким основама, а био је обновљен у средњем веку. “ У непосредној близини, на локалитету Доњи Рид, у атару села Клисуре, археолог Адам Оршић – Славетић је такође открио рушевине једне римске тврђаве. Археолози и научници Ладек, Премерштајн и Вулић су на овом локалитету открили један римски надгробни споменик са натписом. О боравку Римљана сведоче материјални налази у атару суседног села Малошишта. У близини моста на Јужној Морави пронађено је налазиште на коме је откривено седам гробова са остацима римске керамике. У атару села Малошишта пронађена је и једна античка плоча са натписом. Археолошка налазишта у атарима села Клисуре и Малошишта само су део бројних открића из римског периода у овом крају. Археолози су пронашли остатке римских утврђења и на брду Кулина код добричког села Градишта, десетак километара северно од данашњег Дољевца.


ГРАД КОПРИЈАН - КОРВИН ГРАД

У најстарије трагове материјалне културе и писане изворе спадају они који се односе на средњевековни град Копријан. Одбрамбени град Копријан подигао је 1372.године српски властелин Ненад, што се види по надвратнику са градске капије, који се чува у народном музеју у Нишу. На надвратнику је уклесано:“ Аз Ненада син казнаца Богдана сазидах си град Копријан в дни благоверного господина ми кнеза Лазара в лето 1372. године“. У народу постоји веровање, мада и неки историчари тврде да је властелин Ненад, један од Југовића, син Југ Богдана.

Град је захватао простор дужине око 80 метара и ширине 50 метара, што значи да се простирао на површини од око 4000m2 . Главни улаз се налазио на североисточној страни, док је на свим осталим странама имао по неколико кула за одбрану. У источном делу града налазила се зграда површине око 500m2 . Град је са свих страна био опасан великим шанцем, који је такође био у функцији обезбеђења и одбране.

Град Копријан је имао и своје подграђе у коме се налазила и црква, што још више говори о значају овог средњевековног утврђења. Та црква чију је основу и остатке открио археолог Славетић, припадала је групи српских цркава познате моравске школе црквене архитектуре, која обухвата период задње четвртине XIV и прве половине XV века. Та црква је била богослужбени храм града.

Коначним падом Србије под турску власт град Копријан је изгубио сваки свој стратегијски и функционални значај, становништво се раселило а град опустео, те је постепено са својим називом падао у заборав.. Дошло је и до промене његовог имена па касније називао Курвин град или Корвин град. Наиме, село у подножју града звало се Курвино па је дошло до премештања појма „град“ на село у подножју које је тако добило назив Курвин Град ( то се види из турског пописа Ниша и околине из 1498. године). Како је село надживело град и одржало се и у каснијим временима, развалине града изнад њега назване су његовим именом.

korvingrad

ЦРКВА СВЕТОГ ЈОВАНА - КУМИГА

Изнад села Орљана на брду Кумига на 264 метра надморске висине, са леве стране Јужне Мораве, изнад самог ауто – пута Ниш – Скопље, наспрам Курвин града налази се стара орљанска црква, данас посвећена Св. Јовану, која потиче из касног античког периода.

Време рушења ове цркве није тачно познато, али је највероватније да је она запустела за време Турака, а највише је порушена за време српско – турског рата 1877. године од турских топова који су тукли ову коту.

На брду Комњига око цркве, Тихомир Ђорђевић је 1895. године нашао окамењени малтер, као и једну половину цигле, чија је дужина износила 0,33 метра. Ђорђевић је још приметио и Шупљи камен који народ и данас много посећује и зове га лековити камен.

Занимљива је и народна легенда која такође тврди да је ова црква била манастир. По њој је на супротној страни Комњиге у граду преко Мораве живела нека царица или властелинка. Властелинка је по разапетом платну прелазила до манастира на брду Комњига ради молитве.

Како је у манастиру живео неки врло леп и углађен калуђер посумњало се у моралну исправност властелинке, па је због тога и њен град назван Курвин град. По свему судећи црква је сигурно некада била манастир, а Шупљи камен монашка испосница. Цркву и камен народ и данас посећује у великом броју поготову уочи храмовне славе 6.јула увече и 7.јула. Црква је под заштитом државе и представља редак споменик културе из тог времена на овим просторима.

kumiga