ЛОВ И РИБОЛОВ

Ловни туризам представља потенцијал ове општине.

Планина Селичевица је богата аутохтоним биљним врстама које имају лековита својства. Биљни свет у осталом делу општине заступљен је пре свега пољопривредним културама. Доминирају ратарске културе кукуруз, пшеница и поврће, воћњаци заузимају мањи део. Овај крај је познат по производњи раног поврћа у пластеницима и стакленицима, као и по производњи паприке и бостана. У част ове пољопривредне културе у селу Мекиш се сваке године организује Добричка бостанијада.

Велики потенцијал представља ловни туризам. Цео крај изузев сталних насеља представља ловно-продуктивну површину на којој живе и разможавају се различите врсте дивљачи. Ловиштем газдује ловачко удружење Топлица Дољевац. Углавном се лове зечеви, фазани и пољске јаребице. Током последњих година долази велики број страних ловаца махом Италијана.