ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

Центар општине је насеље Дољевац. Поред насеља Дољевац у општини постоји још 15 насељених места, и то:
1. Белотинац,
2. Клисура,
3. Кнежица,
4. Кочане,
5. Малошиште,
6. Мекиш,
7. Орљане,
8. Перутина,
9. Пуковац,
10. Русна
11. Ћурлина,
12. Чапљинац,
13. Чечина,
14. Шаиновац,
15. Шарлинац

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Општина Дољевац је општина Нишавског округа у централној Србији. Општина Дољевац заузима површину од 121 км2 на којој, према прелиминарним резултатима пописа из 2011. године, у 16 насеља живи 19.158 становника у са 6.759 домаћинстава. Са просечом густином од 158 становника/км2 сврстава се у ред густо насељих подручја и општина.

Општина Дољевац се налази на простору југоисточне Србије у оквиру јужног Поморавља, као део нишко-лесковачке котлине где обухвата јужни део нишке котлине и северни део лесковачке к оје пресеца Корвинградски теснац који је најистуренија тачка планине Селичевице.

Општина се граничи са општином Мерошина и нишком градском општином Палилула на северу, са општином Гаџин Хан на истоку, општином Лесковац на југу и општином Житорађа на западу.

Густина насељености је 169 становника по km2 по чему спада у ред гушће насељених општина у Србији. Највећу површину захвата атар села Пуковац а најмању атар села Клисура.

Туристичко-географски положај детерминишу најближи домаћи и међународни туристички правци који се одвијају друмским, железничким и ваздушним везама.

Клима општине је веома повољна пре свега за развој излетничког, транзитног, ловног и културног туризма.