СТРУЧНИ ТИМ

СТРУЧНИ ТИМ


  1. Боги Митић – председник управног одбора
  2. Миша Илић – члан управног одбора
  3. Никола Гроздановић – члан управног одбора
  4. Виолета Тошић Илић – члан управног одбора
  5. Неда Јовановић – члан управног одбора
  1. Горан Илић – председник надзорног одбора
  2. Марко Цветковић – члан надзорног одбора
  3. Бранка Михајловић – члан надзорног одбора

Тања Вученовић

У име општине Дољевац, желим се захвалити свима који су учествовали у изради Стратегија развоја туризма општине Дољевац за период 2012. до 2016. године, у партнерству са „ЛЕДИБ“ организацијом.

Планирати развој туризма у релативно скоријој будућности, у време највеће економске кризе у последњих пола века, у једној од најнеразвијенијих општина у Републици Србији, захтева велику мудрост и оптимизам.

Без обзира на неизвесне околности и бројне проблеме са којима се свакодневно сусрећемо, сматрамо да имамо потенцијала да кренемо у развој и ове области, а наш оптимизам заснивамо на културно историјском наслеђу, природним потенцијалима, геостратегијском положају, добрим људима…

У складу са Стратегијом одрживог развоја Општине Дољевац, развој туризма је препознат као једна од предуслова за привредни развој, излазак из круга најнеразвијенијих, основ за отварање нових, одрживих радних места, останак кадрова и подстицај низу других позитивних кретања у нашој руралној средини.

Желимо да ова Стратегија буде документ који ћемо заједнички донети и чијом применом ћемо сви бити задовољни.