СЕОСКИ ТУРИЗАМ

У склопу антропогених туристичких вредности истичу се амбијенталне вредности са лако препознатљивим, стилски дефинисаним архитектонским и уметнички осмишљеним целинама. Амбијенталне туристичке вредности су најчешће поједини делови насеља, паркови, културно-историјски објекти, старе и савремене целине итд. Значајни су за свако место, имају комплементарну туристичку вредност и валоризују се заједно са другим природним и антропогеним туристичким привлачностима у непосредном окружењу. Утичу на обогаћивање туристичке понуде и разноврсност садржаја туристичког боравка. Највећу вредност имају оне амбијенталне целине које имају наглашену угоститељску, забавну и трговачку функцију и у склопу су, или близу, добро посећених туристичких места.

Реч је о сезонском пружању услуга смештаја и исране у адаптираном делу сеоског домаћинства за одмор прве категорије. Део сеоског домаћинства, који је уреден за потребе сеоског туризма, служи за смештај и исрану гостију који проводе годишњи одмор на селу. Власник сеоског домаћинства припрема и послужује храну и пиће и стара се о чишћењу просторија и замени постељине. Изабрани пример односи се на сеоско домаћинство са пет двокреветних соба прве категорије, са пратећим просторијама, које се годишње изнајмљују 90 дана.