Pocetna / Informacije / Opština Doljevac

Opština Doljevac

Geografski položaj

Opština Doljevac je opština Nišavskog okruga u centralnoj Srbiji. Opština Doljevac zauzima površinu od 121 km2 na kojoj, prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2011. godine, u 16 naselja živi 19.158 stanovnika u sa 6.759 domaćinstava. Sa prosečom gustinom od 158 stanovnika/km2 svrstava se u red gusto naseljih područja i opština.

Opština Doljevac se nalazi na prostoru jugoistočne Srbije u okviru južnog Pomoravlja, kao deo niško-leskovačke kotline gde obuhvata južni deo niške kotline i severni deo leskovačke k oje preseca Korvingradski tesnac koji je najisturenija tačka planine Seličevice.

Opština se graniči sa opštinom Merošina i niškom gradskom opštinom Palilula na severu, sa opštinom Gadžin Han na istoku, opštinom Leskovac na jugu i opštinom Žitorađa na zapadu.

Gustina naseljenosti je 169 stanovnika po km2 po čemu spada u red gušće naseljenih opština u Srbiji. Najveću površinu zahvata atar sela Pukovac a najmanju atar sela Klisura.

Turističko-geografski položaj determinišu najbliži domaći i međunarodni turistički pravci koji se odvijaju drumskim, železničkim i vazdušnim vezama.

Klima opštine je veoma povoljna pre svega za razvoj izletničkog, tranzitnog, lovnog i kulturnog turizma.

Centar opštine je naselje Doljevac. Pored naselja Doljevac u opštini postoji još 15 naseljenih mesta, i to:

1. Belotinac,
2. Klisura,
3. Knežica,
4. Kočane,
5. Malošište,
6. Mekiš,
7. Orljane,
8. Perutina,
9. Pukovac,
10. Rusna,
11. Ćurlina,
12. Čapljinac,
13. Čečina,
14. Šainovac,
15. Šarlinac

Kratka istorija opštine Doljevac

Na teritoriji opštine Doljevac nalazilo se utvrđenje, a svakako i naselje u njegovoj neposrednoj blizini na obroncima Seličevice prema Južnoj Moravi na lokaciji srednjevekovnog grada Koprijana.

O njemu i rimskom putu u moravskoj dolini u knjizi Milutina i Drage Garašanin „Arheološka nalazišta u Srbiji“ stoji zapisano: „Kurvin grad, važan strategijski položaj na rimskom putu od Niša ka Skoplju. U ulaz grada ranije je bio zazidan rimski natpis. Grad leži na antičkim osnovama, a bio je obnovljen u srednjem veku. “ U neposrednoj blizini, na lokalitetu Donji Rid, u ataru sela Klisure, arheolog Adam Oršić – Slavetić je takođe otkrio ruševine jedne rimske tvrđave.

Arheolozi i naučnici Ladek, Premerštajn i Vulić su na ovom lokalitetu otkrili jedan rimski nadgrobni spomenik sa natpisom. O boravku Rimljana svedoče materijalni nalazi u ataru susednog sela Malošišta. U blizini mosta na Južnoj Moravi pronađeno je nalazište na kome je otkriveno sedam grobova sa ostacima rimske keramike.

U ataru sela Malošišta pronađena je i jedna antička ploča sa natpisom. Arheološka nalazišta u atarima sela Klisure i Malošišta samo su deo brojnih otkrića iz rimskog perioda u ovom kraju. Arheolozi su pronašli ostatke rimskih utvrđenja i na brdu Kulina kod dobričkog sela Gradišta, desetak kilometara severno od današnjeg Doljevca.

Menu 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Porro, libero, temporibus quam eaque numquam debitis excepturi assumenda necessitatibus dolore dolorum vero enim distinctio ipsa. Quod, dolorum, quidem eum quisquam facilis nam molestias et voluptas omnis quibusdam dignissimos illum ullam.