Pocetna / Informacije / Javne Nabavke

Javne Nabavke

Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Opis i specifikacija predmeta Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opis i specifikacija predmetaLink ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvimaLink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Opis i specifikacija predmeta Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
DokumentLink
Plan javnih nabavki
Link ka dokumentu
Izmenjeni plan javnih nabavkiLink ka dokumentu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporukeLink ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvimaLink ka dokumentu
Tehnička dokumentacijaLink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Zapisnik o otvaranju ponuda
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima – IZMENJENO Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (6).pdf Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju Link ka dokumentu
Obrazac STRUKTURE CENA Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Odluka o dodeli Ug. Hem.sredstva Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
Zapisnik o otvaranju ponuda Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА Link ka dokumentu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETALink ka dokumentu
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenjuLink ka dokumentu
Obrazac STRUKTURE CENALink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Odluka o dodeli Ug. RedariLink ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvimaLink ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
Zapisnik o otvaranju ponudaLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРАLink ka dokumentu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju Link ka dokumentu
Obrazac STRUKTURE CENA Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА Link ka dokumentu
Odluka o dodeli Ug.spasioci Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke.docx Link ka dokumentu
Zapisnik o otvaranju ponuda (4) Link ka dokumentu
Dokument Link
Javni poziv 25.02.2021.
Link ka dokumentu
Javni poziv 28.01.2021. Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Model Ugovora Link ka dokumentu
Model Ugovora Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju Link ka dokumentu
Obrazac STRUKTURE CENA Link ka dokumentu
Obrazac STRUKTURE CENA Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Odluka o dodeli Ug.Higijena2 Link ka dokumentu
Odluka o obustavi postupka Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
Zapisnik o otvaranju ponuda Link ka dokumentu
Zapisnik o otvaranju ponuda (2).pdf Link ka dokumentu
Dokument Link
Javni poziv 28.01.2021. Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Odluka o dodeli ugovora.pdf Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf Link ka dokumentu
DokumentLink
Javni poziv 22.01.2021.Link ka dokumentu
Javni poziv 25.02.2021.Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETALink ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETALink ka dokumentu
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenjuLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Odluka o dodeli Ug.kolaLink ka dokumentu
Odluka o obustavi postupkaLink ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
Zapisnik o otvaranju ponuda.pdfLink ka dokumentu
DokumentLink
Javni poziv 22.01.2021.Link ka dokumentu
Javni poziv 25.02.2021.Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETALink ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETALink ka dokumentu
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenjuLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Odluka o dodeli Ug.kola.pdfLink ka dokumentu
Odluka o obustavi postupkaLink ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
Zapisnik o otvaranju ponudaLink ka dokumentu
Dokument Link
Javni oglas za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Doljevac Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnošenje ponudeLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija za java nabavku male vrednosti,dobra – bazenski nameštaj broj: 17/2020-02Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnošenje ponudeLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija za java nabavku male vrednosti, administrativne usluge, broj: 16/2020-02Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnošenje ponudeLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija za java nabavku male vrednosti, dobra – hemijska sredstva za održavanje kvaliteta bazenske vode br. 8/2020-02Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnošenje ponudeLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija za java nabavku male vrednosti, usluge spasilačke službe, broj: 7/2020-02Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnošenje ponudeLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija za java nabavku male vrednosti, usluge redarske službe, broj: 6/2020-02Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnošenje ponudeLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija za java nabavku male vrednosti, usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja, broj: 4/2020-02Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnošenje ponudeLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, usluge održavanja higijene (objekata i zelenila) broj: 3/2020-02Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnošenje ponudeLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija za java nabavku male vrednosti, usluge isporuke električne energije broj: 2/2020-02Link ka dokumentu
DokumentLink
Konkursna dokumentacijaLink ka dokumentu
Poziv za podnošenje ponudaLink ka dokumentu
Odluka o dodeli ugovora 15.03.2019Link ka dokumentu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.03.2019Link ka dokumentu
DokumentLink
Konkursna dokumentacijaLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacija 24.04.2019Link ka dokumentu
Poziv za podnošenje ponudaLink ka dokumentu
Poziv za podnošenje ponuda 24.04.2019Link ka dokumentu
Odluka o obustavi postupka 15.03.2019Link ka dokumentu
Odluka o dodeli ugovora 07.05.2019Link ka dokumentu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.05.2019Link ka dokumentu
DokumentLink
Konkursna dokumentacijaLink ka dokumentu
Poziv za podnošenje ponudaLink ka dokumentu
Pitanja i odgovori vezani za konk dokumentacijuLink ka dokumentu
Odluka o dodeli ugovora 11.02.2019Link ka dokumentu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.02.2019Link ka dokumentu
DokumentLink
Poziv za podnosenje ponudaLink ka dokumentu
Konkursna dokumentacijaLink ka dokumentu
Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentacijuLink ka dokumentu
Izmena konkursne dokumentacije 27.01.2019Link ka dokumentu
Izmena konkursne dokumentacije 01.02.2019Link ka dokumentu
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda 27.01.2019Link ka dokumentu
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda 01.02.2019Link ka dokumentu
Odluka o dodeli ugovoraLink ka dokumentu
Obaveštenje o dodeli ugovora 11.02.2019Link ka dokumentu
Dokument Link
Poziv za podnosenje ponuda Link ka dokumentu
Konkursna-dokumentacija Link ka dokumentu
Izmenjena konkursne dokumentacije 18.01.2019 Link ka dokumentu
Izmenjena konkursna dokumentacija 21.01.2019. Link ka dokumentu
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda prijava 18.01.2019 Link ka dokumentu
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda prijava 21.01.2019 Link ka dokumentu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.02.2019 Link ka dokumentu
Odluka o dodeli ugovora 29.01.2019 Link ka dokumentu