Pocetna / Informacije / Javne Nabavke

Javne Nabavke

DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETALink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta s… Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta s…Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opis i specifikacija predmetaLink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta s… Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Opis i specifikacija predmeta Link ka dokumentu
Menično ovlašćenje Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Model ugovora Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
DokumentLink
Plan javnih nabavki za 2024. godinuLink ka dokumentu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opis i specifikacija predmetaLink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opis i specifikacija predmetaLink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opis i specifikacija predmetaLink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Opis i specifikacija predmeta Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opis i specifikacija predmetaLink ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvimaLink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
Opis i specifikacija predmeta Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
DokumentLink
Plan javnih nabavki
Link ka dokumentu
Izmenjeni plan javnih nabavkiLink ka dokumentu
DokumentLink
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovoraLink ka dokumentu
Obrazac strukture ceneLink ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDELink ka dokumentu
Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporukeLink ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvimaLink ka dokumentu
Tehnička dokumentacijaLink ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavkeLink ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponuduLink ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА.Link ka dokumentu
Portal Javnih NabavkiLink ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu
Dokument Link
Javni poziv
Link ka dokumentu
Kriterijumi za dodelu ugovora Link ka dokumentu
Obrazac strukture cene Link ka dokumentu
Obrazac TROŠKOVA PRIPREME PONUDE Link ka dokumentu
OPIS I SPECIFIKACIJE PREDMETA Link ka dokumentu
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima Link ka dokumentu
Opsti podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Opšti deo – podaci o predmetu nabavke Link ka dokumentu
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Link ka dokumentu
МОДЕЛ УГОВОРА. Link ka dokumentu
Portal Javnih Nabavki Link ka sajtu