Pocetna / Lovni Turizam

Lovni Turizam

Lovačko udruženje „Toplica“

                                                                                             Izvor: Alex Nosov

Lovačko udruzenje „Toplica“ nalazi se u opštini Doljevac. Lovište se nalazi 635 km južno od Budimpešte (HU), 445 km južno od Subotice (SRB), 360 km južno od Novog Sada (SRB), 385 km severno od Soluna (GR), 263 km južno od Beograda (SRB) i 370 km južno od Temišvara (RO). Svi putevi u samom lovištu su novi i kvalitetni. Lovačko udruženje „Toplica“ je član Lovačkog saveza Srbije i Lovačkog saveza Jugoistočne Srbije.

Udruženje ima 270 aktivnih članova. Sačinjeno je od desetak lovačkih sekcija. Svaka lovačka sekcija vodi brigu o svom reviru, čije se granice poklapaju sa granicama naselja opštine.

Ukupna površina lovišta je 12.124,05 ha. Lovište je kombinacija brdsko-planinskog i ravničarskog tipa.

 

U lovačkom urdženju u funkciji su sledeći lovni objekti: 7 stalnih čeka, 10 čeka na drvetu, 15 hranilišta za krupnu divljač, 30 solišta, 10 pojilišta, 120 hranilišta za sitnu divljač i jedno prihvatilište za fazane. Udruženje poseduje kancelarijski prostor u Doljevcu, lovačku kuću u Pukovcu i lovačku kuću u Malošištu.

Divljači kojima gazduje udruženje su: srna, divlja svinja, vuk, šakal, lisica, divlja mačka, jazavac, kuna belica, kuna zlatica, zec, fazan, poljska jarebica, divlja guska lisasta, divlja patka gluvara, divlja patka krdža, šumska šljuka, divlji golub grivnaš, prepelica, grlica, guguta, gačac, sojka, jastreb kokošar, siva vrana, svraka.

                                                              Izvor: Alex Nosov

                                                                         Izvor: Alex Nosov

Ovo lovište se naslanja na više reka: Južna Morava, Pusta reka, Toplica, Jugbogdanovačka reka, Crnatovačka reka, Knežička reka kao i na dosta sezonskih potoka. Plodne oranice i šume uz reku su idelani stanišni uslovi za divljač. Lov u takvom prirodnom okruženju predstavlja poseban izazov i zadovoljstvo.

Pruža se prilika za veoma aktivan lov sa dobrim psima. Sezona lova je jesen kada se lovi fazan, zec, divlja svinja, divlje patke, grabljivica, lisica, šakal, vuk. Tokom proleća I jeseni odrzava se dresura lovačkih pasa ptičari i  internacionalne utakmice pasa na prirodnu divljač – jarebice.

Lovačko udruženje „Toplica“
Adresa: Doktora Mihajla Timotijevica 5/4, 18410 Doljevac
Tel: +381 62 771750
Mail: lutoplicadoljevac16@gmail.com