Pocetna / Turizam / Seoski turizam

Seoski turizam

seoski turizam

U sklopu antropogenih turističkih vrednosti ističu se ambijentalne vrednosti sa lako prepoznatljivim, stilski definisanim arhitektonskim i umetnički osmišljenim celinama. Ambijentalne turističke vrednosti su najčešće pojedini delovi naselja, parkovi, kulturno-istorijski objekti, stare i savremene celine itd. Značajni su za svako mesto, imaju komplementarnu turističku vrednost i valorizuju se zajedno sa drugim prirodnim i antropogenim turističkim privlačnostima u neposrednom okruženju. Utiču na obogaćivanje turističke ponude i raznovrsnost sadržaja turističkog boravka. Najveću vrednost imaju one ambijentalne celine koje imaju naglašenu ugostiteljsku, zabavnu i trgovačku funkciju i u sklopu su, ili blizu, dobro posećenih turističkih mesta.

Reč je o sezonskom pružanju usluga smeštaja i israne u adaptiranom delu seoskog domaćinstva za odmor prve kategorije. Deo seoskog domaćinstva, koji je ureden za potrebe seoskog turizma, služi za smeštaj i isranu gostiju koji provode godišnji odmor na selu. Vlasnik seoskog domaćinstva priprema i poslužuje hranu i piće i stara se o čišćenju prostorija i zameni posteljine. Izabrani primer odnosi se na seosko domaćinstvo sa pet dvokrevetnih soba prve kategorije, sa pratećim prostorijama, koje se godišnje iznajmljuju 90 dana.

seoski turizam